Szanowni Państwo,


Przypominamy podstawowe informacje z zakresu przetwarzania danych dostarczanych przez Ciebie podczas korzystania z naszej strony. Prosimy o zapoznanie się z informacjami [TUTAJ]. Zamykając ten komunikat (kliknięcie w przycisk "Zamknij"), zgadzasz się na wskazane w informacjach działania.Informacja:
Używamy plików cookies i podobnych technologii zgodnie z Polityką Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Pliki te używamy do udoskonalenia naszego serwisu.

Zamknij
Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Radomsku Adres: 
97-500 Radomsko                
ul. Reymonta 12

Telefony:
tel.  +48 44 683 26 75                
fax. +48 44 683 21 40
519 488 442
E-mail:
cech_radomsko@op.pl
cech_radomsko3@op.pl
 

 

  • Przedsiębiorstwa
  • Radomsko
  • Cech
  • Radomsko
  • Cech
  • Przedsiębiorstwa
  • Cech
  • Przedsiębiorstwa
AKTUALNOŚCI

Powrót

• Informacja dla absolwentów gimnazjów

Informacja dla absolwentów gimnazjów


Przypominamy, że absolwenci gimnazjów mają możliwość zdobycia atrakcyjnego zawodu rzemieślniczego, poprzez odpowiedni wybór i zatrudnienie u pracodawcy oraz odbywanie praktycznej nauki zawodu w charakterze pracownika młodocianego.
Aby podpisać umowę w celu przygotowania zawodowego należy zgłosić się do Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Radomsku,               ul. Reymonta 12 w godzinach od 7 do 15. Należy dostarczyć:
- świadectwo ukończenia przez ucznia gimnazjum,
- zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w wybranym zawodzie
- informacje osobowe ucznia: imiona rodziców, adres zamieszkania ucznia, data i miejsce urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, numer telefonu, datę rozpoczęcia praktyki, wybrany zawód, adres i nazwa zakładu szkolącego, informację o wybranej formie kształcenia teoretycznego – szkoła zawodowa lub inne formy pozaszkolne.
Umowa podpisywana jest przez: ucznia, właściciela zakładu rzemieślniczego lub osobę przez niego upoważnioną, jednego z rodziców ucznia lub jego opiekuna prawnego.
Okres nauki zawodu jest ustalony w umowie i wynosi 36 miesięcy. Okres takiej nauki zaliczany jest do stażu pracy. Uczeń ma prawo do wynagrodzenia za pracę, które wynosi odpowiednio:
- w pierwszym roku nauki 4%
- w drugim roku nauki 5%
- w trzecim roku nauki 6%
przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale.
Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu, absolwent uzyskuje tytuł czeladnika w określonym zawodzie.  Absolwenci nauki zawodu w rzemiośle, po uzyskaniu świadectwa zasadniczej szkoły zawodowej oraz zdaniu egzaminu czeladniczego, mają otwartą drogę do dalszego szkolenia i mogą kontynuować dalsze kształcenie na poziomie średnim i wyższym.
Wszelkie formalności, związane z zatrudnieniem młodocianego pracownika, można załatwić w siedzibie Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Radomsku, ul. Reymonta 12 tel. 44 683 21 40.


Prawa autorskie zastrzeżone © 2014 Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Radomsku
Strona wspomagana systemem Archetix.
Projekt i wykonanie strony: Artsmedia © 2014