Szanowni Państwo,


Przypominamy podstawowe informacje z zakresu przetwarzania danych dostarczanych przez Ciebie podczas korzystania z naszej strony. Prosimy o zapoznanie się z informacjami [TUTAJ]. Zamykając ten komunikat (kliknięcie w przycisk "Zamknij"), zgadzasz się na wskazane w informacjach działania.Informacja:
Używamy plików cookies i podobnych technologii zgodnie z Polityką Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Pliki te używamy do udoskonalenia naszego serwisu.

Zamknij
Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Radomsku Adres: 
97-500 Radomsko                
ul. Reymonta 12

Telefony:
tel.  +48 44 683 26 75                
fax. +48 44 683 21 40
519 488 442
E-mail:
cech_radomsko@op.pl
cech_radomsko3@op.pl
 

 

  • Przedsiębiorstwa
  • Radomsko
  • Cech
  • Radomsko
  • Przedsiębiorstwa
  • Radomsko
  • Przedsiębiorstwa
  • Przedsiębiorstwa
AKTUALNOŚCI

Powrót

• Stanowisko Kongresu Rzemiosła Polskiego jakie zostało skierowane do Prezesa Rady Ministrów

STANOWISKO KONGRESU RZEMIOSŁA POLSKIEGO

w sprawie problemów związanych z refundacją wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom zatrudnionym w celu przygotowania zawodowego


Kongres Rzemiosła Polskiego obradujący w dniu 29 czerwca 2011 r. w Warszawie wyraża zdecydowany sprzeciw wobec decyzji, powodujących zmniejszenie środków Funduszu Pracy, przeznaczonych na aktywne formy ograniczania bezrobocia, w tym m.in. na refundacje wynagrodzeń młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

Konsekwencją tych decyzji jest wstrzymanie (przez Ochotnicze Hufce Pracy) w listopadzie 2010 r. procesu podpisywania z pracodawcami umów, dotyczących refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne, opłacanych za młodocianych pracowników pomimo, że rzemieślnicy w sposób prawidłowy (określony w przepisach) złożyli stosowne wnioski, a wcześniej zawarli z młodocianymi umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Związek Rzemiosła działając w imieniu ponad 26 tysięcy mikro i małych przedsiębiorstw rzemieślników, którzy obok działalności gospodarczej zajmują się przygotowywaniem wykwalifikowanych kadr dla gospodarki, zgłosił problem Premierowi Rządu RP, ministrom właściwych resortów i przewodniczącym komisji sejmowych domagając się pilnej weryfikacji tych niekorzystnych, z punktu widzenia skutków dla rynku pracy, ustaleń.

Pomimo wielokrotnych interwencji i aktywności całego środowiska problem do tej pory nie znalazł rozwiązania, pracodawcy, którzy w trybie określonym w przepisach złożyli wnioski przed ponad pół rokiem, do dzisiaj oczekują na ich załatwienie!

Obecna sytuacja prowadzi do sformułowania wniosku, iż Rząd uchyla się od uprzednio przyjętych zobowiązań, naruszając tym samym stabilność działalności gospodarczej - co w ocenie środowiska rzemieślników i jego organizacji godzi w interes społeczny oraz podważa autorytet i wiarygodność Państwa i jego władz.

Odwołując się do praw konstytucyjnych domagamy się spowodowania, aby Rząd i podległe mu instytucje respektowały zasady prawne, w takim samym stopniu, jak jest to wymagane od obywateli i pracodawców.

Fundusz Pracy jest funduszem celowym, tworzonym ze składek pracodawców i jego środki powinny być przeznaczone na rozwiązywanie problemów rynku pracy. Formuła umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego jest istotnym i skutecznym sposobem kształcenia praktycznego, a finansowanie z Funduszu Pracy stanowi oczywistą partycypację pracodawców w kosztach kształcenia zawodowego.

Kongres Rzemiosła Polskiego, reprezentujący środowisko mikro i małych firm rzemieślniczych, zwraca się - do wszystkich polityków, działaczy społecznych i gospodarczych, zaangażowanych w rozwój naszego kraju - o włączenie w budowę klimatu sprzyjającego angażowaniu się firm w kształcenie zawodowe.

Kongres domaga się od Rządu podjęcia zdecydowanych działań, które doprowadzą do pozytywnego załatwienia wniosków o refundacje i prawne zachowanie istotnego dla kształcenia kadr dla gospodarki instrumentu ekonomicznego.


Prawa autorskie zastrzeżone © 2014 Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Radomsku
Strona wspomagana systemem Archetix.
Projekt i wykonanie strony: Artsmedia © 2014