Szanowni Państwo,


Przypominamy podstawowe informacje z zakresu przetwarzania danych dostarczanych przez Ciebie podczas korzystania z naszej strony. Prosimy o zapoznanie się z informacjami [TUTAJ]. Zamykając ten komunikat (kliknięcie w przycisk "Zamknij"), zgadzasz się na wskazane w informacjach działania.Informacja:
Używamy plików cookies i podobnych technologii zgodnie z Polityką Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Pliki te używamy do udoskonalenia naszego serwisu.

Zamknij
Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Radomsku Adres: 
97-500 Radomsko                
ul. Reymonta 12

Telefony:
tel.  +48 44 683 26 75                
fax. +48 44 683 21 40
519 488 442
E-mail:
cech_radomsko@op.pl
cech_radomsko3@op.pl
 

 

  • Przedsiębiorstwa
  • Przedsiębiorstwa
  • Cech
  • Radomsko
  • Przedsiębiorstwa
  • Radomsko
  • Przedsiębiorstwa
  • Radomsko
HISTORIA CECHU

Dzieje  radomszczańskiego  rzemiosła są  nierozerwalnie związane z dziejami miasta. Cechy  rzemieślnicze powstawały już w średniowieczu i istnieją do dziś. Ich członkowie zorganizowani w różnego rodzaju bractwa religijne i zawodowe w wielu  przypadkach nadawali ton  życiu lokalnej społeczności. Byli nie tylko wytwórcami i usługowcami, ale  przede wszystkim mieszkańcami miasta i okolicznych miejscowości. Stąd też dzieje organizacji rzemieślniczych są częścią miasta i powiatu w jego historycznych granicach. Zamieniały się czasy, przynależność terytorialna, a zorganizowane rzemiosło  funkcjonuje nadal.

W pierwszych latach powojennych na terenie powiatu radomszczańskiego działały cechy  branżowe, które skupione były w Powiatowym Związku Cechów.

W roku 1948 w miejsce  Powiatowego Związku Cechów,  zarządzeniem Ministra Przemysłu i Handlu powołano Okręgowy Związek Cechów, który zrzeszał 9 cechów branżowych.

Następna reorganizacja dająca początek  naszego istnienia w obecnym kształcie to przełom roku 1952/1953.

Decyzją Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi  zlikwidowano istniejące cechy branżowe  powołując na ich miejsce Cech Rzemiosł  Różnych w  Radomsku, który rozpoczął  działalność z dniem  1 stycznia 1953r. Obejmując swym zasięgiem teren  powiatu radomszczańskiego. Lata  1953 – 1956  to trudny okres dla  rzemiosła. Różnymi metodami rozpoczęto masową likwidację warsztatów, zmuszając w ten sposób rzemieślników do zakładania, względnie wstępowania do spółdzielczości pracy.

Wiele zakładów rzemieślniczych poddanych zostało pod  przymusowy zarząd państwowy, wielu w ucieczce przed falą  wymiarów i domiarów podatkowych likwidowało warsztaty  przechodząc do innych zawodów. Powyższa  polityka doprowadziła w szybkim tempie do znacznego zmniejszenia się potencjału rzemiosła. Radomszczański  Cech  zrzeszał  w tych trudnych czasach 557 zakładów.

Atmosfera wokół sektora prywatnego w polskiej gospodarce uległa zmianie w roku 1956.

Ówczesne władze stwierdziły, że indywidualną działalność gospodarczą o charakterze usługowym i wytwórczym należy otoczyć pomocą i opieka społeczną, a polityka podatkowa powinna opierać się na  prostych zasadach. Przywrócono częściową samorządność w rzemiośle. Nowe  korzystniejsze  przepisy podatkowe i znacznie lepsze warunki do nauki zawodu zaczęły przynosić efekty. Na dzień 31 grudnia 1957r. mieliśmy w swoich szeregach 720 zakładów. Lepszy klimat wokół rzemiosła spowodował  inicjatywę  powołania na  zebraniu w dniu 1 grudnia 1957 roku Komitetu  Budowy Domu Rzemiosła. Uchwalona została na ten cel składka w wysokości zł. 20 miesięcznie  od zakładu. Pierwsze cegły pod fundamenty obecnego Domu Rzemiosła położono 7 września 1963r. Oddanie Domu  do użytku odbyło się 27 listopada 1966r  w ramach obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego i 700-Lecia  Miasta Radomska. Mimo odczuwalnego braku stabilizacji dziesięciolecie 1957-1966 można uznać za wyjątkowo udane w rozwoju rzemiosła powiatu radomszczańskiego. Na administrowanym terenie  w tym czasie  wzrosła liczba zakładów do 877.

Kolejnym  przełomem w strukturach rzemiosła jest rok 1972.

W dniu 8 kwietnia  1972 uchwalona zostaje ustawa o wykonywaniu i organizacji rzemiosła.

Prawnie funkcjonujące rzemiosło dalej borykało się z trudnościami głównie w sferze surowcowo-materiałowej oraz wzrastającymi, lawinowo różnorakimi  obciążeniami  finansowymi. Zajęło jednak określone miejsce na mapie gospodarczej kraju. Uwypukliła się jego rola i znaczenie w strukturze społeczno-gospodarczej Polski.

Radomszczański Cech w latach 1970-1989 utrzymuje najwyższy w swojej historii stan posiadania pod względem liczebności zakładów tj ponad tysiąc.

22 marca 1989 roku Sejm uchwala nowa ustawę  o rzemiośle.

W ustawie tej znosi się – w ślad za  obowiązującą od początku tego roku ustawą o działalności gospodarczej – obowiązek zrzeszania się rzemieślników w cechach.

Po czterech dziesiątkach lat totalitarnej ekonomi i walki z przejawem „inicjatywy prywatnej” rzemiosło z nadzieją witało zasadnicze przemiany ustrojowe w Polsce.

Minione lata nie przyniosły jednak oczekiwanych zmian.

Rozwiązania prawne i polityka wobec  rzemiosła spowodowały głęboką recesję w jego gospodarczej działalności, zdeprecjonowały pojęcie  rzemieślnika i rzemiosła obniżyły rangę organizacji rzemieślniczych i zmniejszyły zakres ich  funkcji samorządowych.

Stopniowo zaczęło ubywać również członków w radomszczańskim Cechu.

Część właścicieli zakładów zrezygnowało z przynależności do Organizacji uznając, że  przyzwolone  prawnie samodzielne działanie jest dla nich korzystniejsze.

Straciliśmy połowę ilości zrzeszonych zakładów.

Dobrowolność zrzeszania się daje nam jednak  jako Organizacji pewien komfort działania. Ci którzy zostali w naszych szeregach są z nami z przekonania, a nie z przymusu.

Inspiruje Nas to do ciągłego szukania nowych rozwiązań aby podejmowane działania  były korzystniejsze bardziej atrakcyjne dla skupionych w radomszczańskim  Cechu rzemieślników.

W roku 2004 radomszczański Cech  wprowadza zmiany  do statutu umożliwiając zrzeszanie się w naszych szeregach przedsiębiorców nie spełniających kryterium definicji  rzemieślnika  i zmienia swoją nazwę  na Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w  Radomsku.Prawa autorskie zastrzeżone © 2014 Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Radomsku
Strona wspomagana systemem Archetix.
Projekt i wykonanie strony: Artsmedia © 2014