W ramach konkursu w Rządowym Programie Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030 Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Radomsku otrzymał dofinansowanie:

  1. na lata 2022-2023 - 57.215,00 PLN
    na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Wyposażenie biura i wsparcie instytucjonalne Cechu w Radomsku”
  2. na lata 2022-2023 - 120.000,00 PLN
    na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Wzmocnienie i rozwój Cechu w Radomsku”