Zarząd Cechu

Starszy Cechu

Zbigniew Łyczko

Podstarszy Cechu

Tadeusz Gal

Podstarszy Cechu

Katarzyna Wośko

Sekretarz

Andrzej Pierzak

Skarbnik

Anna Owczarek

Członek

Krystian Hołdyk

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca

Grażyna Zatoń

Członek

Witold Bączek

Członek

Piotr Dróżdż

Członek

Radosław Krynke

Członek

Edyta Oberska

Sąd Cechowy

Przewodnicząca

Małgorzata Nowakowska

Członek

Barbara Cieślak

Członek

Krzysztof Krakowski

Członek

Marek Machura

Członek

Fabian Kucharski