Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Radomsku jest organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą przedsiębiorców na zasadzie dobrowolności. Posiadamy osobowość prawną.

W czterech Sekcjach branżowych zrzeszamy firmy w zawodach:

 • mechanika pojazdowa
 • blacharstwo pojazdowe
 • elektromechanika pojazdowa
 • lakiernictwo pojazdowe
 • elektromechanika
 • stolarstwo
 • krawiectwo
 • szewstwo
 • ślusarstwo
 • cukiernictwo
 • piekarnictwo
 • rzecznictwo/wędliniarstwo
 • monter instalacji i urządzeń sanitarnych
 • murarstwo
 • malarstwo/tapeciarstwo
 • bekoniarstwo/kamieniarstwo
 • fryzjerstwo
 • dekarz

Główne cele naszego działania to:

 • Ochrona praw i reprezentowanie interesów członków wobec władzy i administracji państwowej,organów samorządu terytorialnego, sądów, związków zawodowych,urzędów i instytucji.
 • Utrwalanie więzi środowiskowej i postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodowej.
 • Wykonywanie na podstawie upoważnienia Izby Rzemieślniczej w Łodzi, w której Cech jest zrzeszony, zadań z zakresu nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego pracowników młodocianych zatrudnionych w przedsiębiorstwach prowadzonych przez członków Cechu.
 • Prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno- organizacyjnej kulturalnej, oświatowej, socjalnej i gospodarczej.

Udzielamy swoim członkom porad i instruktażu z zakresu spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Organizujemy pomoc w zakresie dokształcania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków i zatrudnionych przez nich pracowników. Udzielamy na zewnątrz szerokiej informacji o usługach i rodzajach działalności produkcyjnej członków Cechu.